Auditories a proveïdors

La UGQ ofereix als seus clients la possibilitat de fer auditories a proveïdors i centres subcontractats.

Les auditories es faran segons la norma que apliqui, per tal de garantir al client que el proveïdor o el centre subcontractat compleix amb els requisits de la norma.

 

METODOLOGIA DE TREBALL

  • Preparació de l’auditoria: revisió de la documentació de l’organització
  • Enviament del Pla d’auditoria i dels qüestionaris
  • Auditoria
  • Redacció de l’informe de l’auditoria amb les troballes
  • Seguiment de les desviacions detectades
Campus d'excel·lència internacional U A B