Comissió d’ètica

Segons el reglament de la Comissió d’Ètica en Experimentació Animal i Humana de la UAB un dels seus membres és personal de la Unitat de Garantia de Qualitat.

La representant de la UGQ a la CEEAH vetlla per què l’experimentació amb animals i/o humans dins la UAB es faci seguint procediments aprovats i èticament vàlids en compliment amb la legislació vigent.

 

http://www.recerca.uab.es/ceeah/

Campus d'excel·lència internacional U A B