Curs Procediments Normalitzats de Treball (PNT)

Dijous, 25 maig 2017 (Tot el dia)
Formació
quality course

Curs inclòs en la formació prevista per la Unitat de Formació de la UAB. 25 i 29 de Maig i 1, 2, i 8 de Juny del 2017, UAB

Formació en la gestió de documentació de qualitat: documentació general, d'equips i tècnica.

Curs anual inclòs en la formació prevista per la Unitat de Formació de la UAB.

Formació vinculada als requeriments de qualitat dels laboratoris i serveis científico-tècnics i centrada en la documentació pròpia dels sistemes de gestió de qualitat.

 

Objectiu: Interpretar les guies i procediments establerts a la UAB respecte a la gestió dels procediments normalitzats de treball i aplicar-les als laboratoris.

Familiaritzar-se amb el llenguatge específic que s'utilitza en aquestes guies i procediments.
Cobrir les necessitats de qualsevol laboratori a l'hora de complir els requisits de qualitat.

 Temari:

1.-Consideracions prèvies

2.-Definició de responsabilitats respecte els PNT

3.-Planificació

4.-Preparació de l'esborrany de PNT

5.-Format dels PNT - Consideracions prèvies de format i estil - La portada - Format dels apartats

6.-Organizació de la informació per a una gestió eficient dels PNT

7.-Informació pròpia dels PNT per a una correcta execució dels processos i activitats

8.-Contingut mínim dels PNT

9.-Codificació dels PNT

10.-Control de documentació

11.- Aprovació emisió i distribució

12.-Seguiment del PNT

Tipus de curs: formació teòrica i pràctica incloent referències a materials propis de la UAB.

Calendari i Horari:  25/05/2017, 29/05/2017, 01/06/2017, 02/06/2017 i 08/06/2017 de 9:30 a 13:30

Per mes informació enviins un correu a ugq@uab.cat.

Campus d'excel·lència internacional U A B