El servei

Pels laboratoris sota el Programa de verificació del compliment de Bones Practiques de Laboratori (BPL) és obligat que el Programa de Garantia de Qualitat sigui mantingut pel personal de la Unitat de Garantia de Qualitat (UGQ) que ha de complir en tot moment el principi d'independència, de manera que la persona o persones designades no participin en aquells estudis que garanteixen.

La UGQ pot donar servei als laboratoris de la UAB que tinguin un Programa de compliment de BPL encarregant-se de les responsabilitats i obligacions de garantia de qualitat, assegurant l'eficàcia necessària requerida per complir amb els principis BPL. 

Des de la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB oferim el servei de UGQ BPL per centre UAB.

 

METODOLOGIA DE TREBALL

  • Formació continuada del personal
  • Preparació i seguiment de les auditories externes
  • Reunions periòdiques i seguiment de les accions
  • Treball de redacció i/o revisió de documents, plantilles i formularis
  • Inspeccions d’estudi, d’instalal·lacions i de procés

 

Campus d'excel·lència internacional U A B