Els nostres clients

ISO 9001

 • Àmbit de Recerca de la UAB
 • Laboratori de Proteòmica LP-CSIC/UAB
 • MELISSA Pilot Plant
 • Servei d’Anàlisi Química
 • Servei d’Estabulari de la UAB
 • Unitat Tècnica de Protecció Radiològica
 • Servei de Genòmica
 • Serveis d’Estudis de Digestió i de Fermentació Ruminal
 • Servei de Bioquímica Clínica Veterinària

ISO 17025

 • Laboratori de Radioactivitat Ambiental
 • Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica
 • Servei de Difracció de Raig X
 • Laboratori de Mesures Magnètiques i Tèrmiques

TECNIO

 • Centre Grup de Tècniques de Separació en Química
 • Centre Planta Pilot de Fermentació
 • CER Planta de Tecnologia dels Aliments
 • Servei d’Anàlisis de Fàrmacs
 • Servei de Nutrició i Benestar Animal
 • Servei de Proteòmica i Bioinformàtica (IBB)
 • Servei Veterinari de Genètica Molecular 

BONES PRÀCTIQUES DE LABORATORI

 • AFRASA
 • CAMBIUM
 • CIDEMCO (actualment TECNALIA)
 • Grup d’Enginyeria Cel·lular i Tissular
 • HIPRA
 • ICH
 • IDIBELL
 • LACER
 • LAINCO
 • MERCK
 • PATCONSULT
 • SANOFI AVENTIS
 • Servei d’Anàlisis de Fàrmacs
 • Unitat de Producció de Vectors Virals del Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CEBATEG)
Campus d'excel·lència internacional U A B