Equip humà

Águeda Flores

Llicenciada en Ciències Biològiques. Llarga experiència en la implantació, assessorament i seguiment de sistemes de gestió de la qualitat (BPL, ISO 9001 i ISO 17025). Auditora de sistemes de qualitat. Formadora en qualitat. Experta en Bones Pràctiques de Laboratori. Directora de la UGQ de la UAB des de 1998.

 

Carme Alaña

Llicenciada en Biologia, especialitzada en Microbiologia. Postgrau en Assegurament de la Qualitat per als Laboratoris. Llarga experiència en la implantació, assessorament i seguiment de sistemes de gestió de la qualitat (BPL, ISO 9001, ISO 17025 i APPCC). Auditora de sistemes de qualitat. Formadora en qualitat. Tècnica de la UGQ de la UAB des de 2001.

 

Susana Aragón

Llicenciada en Ciències Químiques i en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Postgrau en Assegurament de la Qualitat per als Laboratoris. Llarga experiència en la implantació, assessorament i seguiment de sistemes de gestió de la qualitat (BPL, ISO 9001 i ISO 17025). Auditora de sistemes de qualitat. Formadora en qualitat. Tècnica de la UGQ de la UAB des de 2003.

 

Núria Pérez

Llicenciada en Ciències Químiques. Postgrau en Assegurament de la Qualitat per als Laboratoris. Llarga experiència en la implantació, assessorament i seguiment de sistemes de gestió de la qualitat (BPL, ISO 9001 i ISO 17025). Auditora de sistemes de qualitat. Formadora en qualitat. Tècnica de la UGQ de la UAB des de 2005.

 

Pilar Pérez

Llicenciada en Geografia. Formació en Qualitat. Experiència en la gestió del laboratori i en la implantació de procediments de qualitat al laboratori. Llarga experiència en prevenció de riscos laborals. Tècnica de la UGQ de la UAB des de 2011.

 

Esther Sànchez

Llicenciada en Ciències Biològiques. Llarga experiència com a responsable de qualitat de la Indústria Farmacéutica. Experiència en assessorament i seguiment de sistemes de gestió de la qualitat (BPL, ISO 9001, ISO 17025, Farmacovigilància, BPC). Auditora de sistemes de qualitat. Formadora en qualitat. Tècnica de la UGQ de la UAB des de 2015.

 

Francesca Teulé

Llicenciada en Biologia, especialitzada en Microbiologia. Experiència com a responsable de qualitat de laboratori. Experiència en sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001, ISO 17025, APPCC). Tècnica de la UGQ de la UAB des de 2015.

 

Emma Roig Pahissa

Diplomada en Relacion Laborals i Màster tècnic en Prevenció de Riscos Laborals. Experiència en administració i finances. Administrativa de la UGQ de la UAB des de 2016.

Campus d'excel·lència internacional U A B