Formulari sol·licitud de pressupost d’Auditoria de la UGQ

* camps obligats

Aquest servei només va destinat a centres UAB i centres Campus d'Excel.lencia UAB

DADES DEL SOL·LICITANT
MOTIU DE LA SOL·LICITUD
Marqueu les caselles necessàries:
AUDITORIA SEGONS LA NORMA
INFORMACIÓ PER A LA UGQ
Campus d'excel·lència internacional U A B