Formulari sol·licitud de pressupost de UGQ Externa

* camps obligats

Aquest servei només va destinat a centres UAB i centres Campus d'Excel.lencia UAB

DADES DEL SOL·LICITANT
MOTIU DE LA SOL·LICITUD
Marqueu les caselles necessàries:
SERVEIS PELS QUE SOL·LICITEU PRESSUPOST COM A UGQ EXTERNA
Marqueu les caselles necessàries:
INFORMACIÓ PER A LA UGQ
Campus d'excel·lència internacional U A B