Història

La UAB, fidel a la seva vocació de servei, respon al seu compromís amb la societat oferint estudis, serveis i activitats de recerca d'alt nivell. Amb la creació de la UGQ, la UAB palesa el seu compromís amb la millora i la gestió de la qualitat.

La UGQ sorgeix al desembre de 1998 a petició d’investigadors de la UAB  i degut a la necessitat de complir amb uns requisits respecte a la qualitat del treball que es duia terme als laboratoris.

La UGQ, integrada en els Serveis Cientificotècnics i depenent jeràrquicament del Vicegerent de Recerca té com a objectiu clau, promoure la qualitat de les dades que s’obtenen la Centres de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona i d’altra banda optimitzar la qualitat dels serveis que aquests Centres ofereixen als seus clients, ja siguin externs o interns.

El  personal que composa la UGQ, està en continua formació, és  independent i no està involucrat en la realització dels estudis, assaigs, projectes, etc.. per tal de garantir la seva objectivitat.

La UGQ segueix un Programa de Garantia de Qualitat; un sistema definit concebut per a assegurar a la Direcció el compliment d’uns requeriments concrets en base al nivell de qualitat que vulgui o hagi d’assolir cadascun dels seus clients.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B