Introducció a les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL)

Dijous, 11 maig 2017 - 12am
Formació
intro bpl

Curs inclòs en la formació prevista per la Unitat de Formació de la UAB 11, 12, 18, 19 i 22 de Maig.

Curs de introducció a les Bones Pràctiques de Laboratori per persones que ja conèixen aquest marc normatiu o volen iniciar-s'hi.

Curs inclòs en la formació prevista per la Unitat de Formació de la UAB.

Objectius:

Interpretar la legislació ( RD 1369/2000 de 19 de juliol) i proporcionar els coneixements necessaris per a aconseguir una bona comprensió de les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) i la seva aplicació als laboratoris.

Conèixer quines són les necessitats de qualsevol laboratori a l'hora de complir els requisits de qualitat que exigeix aquesta llei i quines eines cal tenir.

Temari:

1.El paper de la UGC

2.Antecedents. Història de les BPL

3.Organització i personal. Formació i documentació del personal

4.Realització de l'estudi

5.Les PNT: la base del treball

6. La importància del protocol

7.Productes d'assaig i productes de referència

8.Materials i reactius

9. Residus

10.Vigilància mèdica

11.Equips

12.Sistema experimental

13. Instal.lacions

Tipus de curs: formació teòrico-pràctica

Calendari i Horari:  11, 12, 18, 19 i 22 de Maig del 2017 de 9:30 a 13.30

Per més informació enviins un correu a ugq@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B