Introducció a les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL)

Dijous, 11 maig 2017 (Tot el dia)
Formació
intro bpl

Curs inclòs en la formació prevista per la Unitat de Formació de la UAB 11, 12, 18, 19 i 22 de Maig.

Curs de introducció a les Bones Pràctiques de Laboratori per persones que ja conèixen aquest marc normatiu o volen iniciar-s'hi.

Curs inclòs en la formació prevista per la Unitat de Formació de la UAB.

Objectius:

Interpretar la legislació ( RD 1369/2000 de 19 de juliol) i proporcionar els coneixements necessaris per a aconseguir una bona comprensió de les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) i la seva aplicació als laboratoris.

Conèixer quines són les necessitats de qualsevol laboratori a l'hora de complir els requisits de qualitat que exigeix aquesta llei i quines eines cal tenir.

Temari:

1.El paper de la UGC

2.Antecedents. Història de les BPL

3.Organització i personal. Formació i documentació del personal

4.Realització de l'estudi

5.Les PNT: la base del treball

6. La importància del protocol

7.Productes d'assaig i productes de referència

8.Materials i reactius

9. Residus

10.Vigilància mèdica

11.Equips

12.Sistema experimental

13. Instal.lacions

Tipus de curs: formació teòrico-pràctica

Calendari i Horari:  11, 12, 18, 19 i 22 de Maig del 2017 de 9:30 a 13.30

Per més informació enviins un correu a ugq@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B