ISO 15189

ISO 15189:2007 Laboratoris clínics. Requisits particulars relatius a la qualitat i a la competència

L’objectiu de la implantació de la ISO 15189 és demostrar la competència tècnica en la determinació de les diferents magnituds acreditades per laboratoris clínics.

Aquesta norma especifica els requisits relatius a la qualitat i a la competència que pertoquen als laboratoris clínics. És una norma. No és d’obligat acompliment

Dóna confiança als clients sobre la competència del laboratori per a realitzar les anàlisis clíniques

 

METODOLOGIA DE TREBALL

  • Preparació de l’auditoria: revisió de la documentació de l’organització
  • Enviament del Pla d’auditoria i dels qüestionaris
  • Auditoria
  • Redacció de l’informe de l’auditoria amb les troballes
  • Seguiment de les desviacions detectades
Campus d'excel·lència internacional U A B