ISO 17025

ISO 17025:2005

Requisits generals per la competència dels laboratoris d’assaig i de calibratge

 

L’objectiu de la implantació de la ISO 17025 és demostrar la competència tècnica d’un laboratori per a realitzar assajos o calibratges.

És una norma. No és d’obligat acompliment.

Dóna confiança als clients sobre la competència tècnica del laboratori per a realitzar els assajos i calibratges que ofereix.

METODOLOGIA DE TREBALL

  • Preparació de l’auditoria: revisió de la documentació de l’organització
  • Enviament del Pla d’auditoria i dels qüestionaris
  • Auditoria
  • Redacció de l’informe de l’auditoria amb les troballes
  • Seguiment de les desviacions detectades

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B