ISO 17025

ISO 17025:2005

Requisits generals per la competència dels laboratoris d’assaig i de calibratge

L’objectiu de la implantació de la ISO 17025 és demostrar la competència tècnica d’un laboratori per a realitzar assajos o calibratges.

És una norma. No és d’obligat acompliment.

Dóna confiança als clients sobre la competència tècnica del laboratori per a realitzar els assajos i calibratges que ofereix.

METODOLOGIA DE TREBALL

  • Auditoria preliminar i Informe d’Estat amb Pla d’Accions / Auditoria interna i Informe d’Auditoria
  • Formació inicial i continuada
  • Reunions periòdiques i seguiment de les accions
  • Assistència a reunions del comitè de qualitat (recomanat)
  • Treball de redacció i/o revisió de documents, plantilles i formularis
  • Preparació i seguiment de les auditories externes
Campus d'excel·lència internacional U A B