ISO 9001

ISO 9001:2008 Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits

L’objectiu de la implantació de la ISO 9001 és demostrar la capacitat d’una organització per proporcionar productes o serveis que compleixin els requisits dels seus clients, legals i reglamentaris aplicables. I aspira a augmentar la satisfacció del client a través de l’aplicació eficaç del sistema, inclosos els processos per la millora contínua del sistema i l’assegurament de la conformitat amb els requisits del client, els legals i reglamentaris aplicables

És una norma. No és d’obligat acompliment però aporta un valor afegit a les organitzacions que la tenen implantada. Obliga a documentar les principals activitats desenvolupades i està sotmès a controls periòdics que garanteixen la seva continuïtat i la millora contínua.

 

METODOLOGIA DE TREBALL

  • Auditoria preliminar i Informe d’Estat amb Pla d’Accions / Auditoria interna i Informe d’Auditoria
  • Formació inicial i continuada
  • Reunions periòdiques i seguiment de les accions
  • Assistència a reunions del comitè de qualitat (recomanat)
  • Treball de redacció i/o revisió de documents, plantilles i formularis
  • Preparació i seguiment de les auditories externes

 Codi de bones pràctiques en la recerca.

Campus d'excel·lència internacional U A B