La nostra experiència

La Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB ha fet o està fent el servei de UGQ externa a laboratoris següents:

 

BPL ENAC

  • CAMBIUM

BPL PRODUCTE FARMACÈUTIC (GENERALITAT)

  • Grup d’Enginyeria Cel·lular i Tissular
  • ICH
  • IDIBELL
  • PATCONSULT
  • SANOFI AVENTIS

BPL PRODUCTE VETERINARI (GENERALITAT)

  • Servei d’Anàlisis de Fàrmacs

 

Campus d'excel·lència internacional U A B