Missió, visió i valors

La UGQ és plenament conscient de la importància d’assegurar el compliment dels requisists , tant de client, com de producte o servei. Per tal d’acomplir la seva missió i assolir la seva visió, ha definit unes línies estratègiques de referencia i uns valors propis.

MISSIÓ

La missió de la UGQ és donar suport a la recerca en temes de qualitat mitjançant l’assessorament, l’auditoria i la inspecció dels centres de la UAB, alhora que ofereix col·laboracions o prestacions a l’exterior.

VISIÓ

La visió de la UGQ és ser un servei de referència en temes de qualitat.

VALORS

Els valors que regeixen la UGQ són els següents:

-       El respecte a les persones, el foment del treball en equip i el reforç de valors individuals.

-       La integritat, la imparcialitat i la independencia.

-       La capacitat d’autocrítica i l’objectivitat enfocades a la millora.

-       El respecte per la confidencialitat de la información.

-       La promoció de la motivació del personal.

-       El foment i millora d’habilitats i de coneixements.

-       El respecte pel medi ambient.

Campus d'excel·lència internacional U A B