Reglament

La Unitat de Garantia de Qualitat disposa d’un Reglament, aprovat el 22 de juny de 2010, que segueix la Normativa bàsica de serveis de la UAB (acord del Consell de Govern de 9 de juny de 2008) i les orientacions sobre els serveis cientificotècnics (acord de la Comissió d’Investigació de 30 de juny de 2009).

 Normativa bàsica dels serveis de la UAB (9/06/2008)

Campus d'excel·lència internacional U A B