Tarifes

Tarifes 2017

Les tarifes establertes són les següents:

Servei

Interna(2)

Mixta 1A(1)

Mixta 1B(1,2)

Mixta 2(2)

Externa(1,2)

Gestió documental(3)

9,41 €/hora

11,50 €/hora

15,56 €/hora

18,51 €/hora

---

Assessoria

15,30 €/hora

34,51 €/hora

43,20 €/hora

46,78 €/hora

107,11 €/hora

UGQ externa (BPL)

---

40,80 €/hora

61,72 €/hora

74,06 €/hora

111,19 €/hora

Auditoria

20,40 €/hora

25,50 €/hora

49,37 €/hora

67,89 €/hora

107,11 €/hora

Tècnic de qualitat presencial(4)

30,60 €/hora

40,80 €/hora

61,72 €/hora

74,06 €/hora

---

(1) Despeses per dietes i desplaçament no inclosos
(2) En cas que s'escaigui, IVA no inclòs
(3) Serveis de reprografia i altres materials (paper, consumibles, etc.), no inclosos
(4) Aquest servei només s’ofereix dins la UAB. La tarifa correspon al sou d’un tècnic superior LG1 de l’any en curs.   S’acordaran les condicions i el percentatge de dedicació del tècnic al centre mitjançant oferta

 

Si desitja pressupost d'alguna activitat formativa, posis en contacte amb nosaltres sense cap compromís, i li elaborarem una oferta adaptada a les seves necessitats.

Campus d'excel·lència internacional U A B