TECNIO

TECNIO és la marca creada per ACC1Ó que aglutina els principals agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya.

TECNIO, impulsada per ACC1Ó, neix amb dues missions:

  • Consolidar i potenciar el model de transferència tecnològica per generar un mercat tecnològic català que aporti competitivitat a l'empresa.
  • Dotar de tecnologia les empreses per aportar valor afegit als seus projectes i esdevenir un trampolí de projecció exterior per a les mateixes.

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/

 

METODOLOGIA DE TREBALL

  • Preparació de l’auditoria: revisió de la documentació de l’organització
  • Enviament del Pla d’auditoria i dels qüestionaris
  • Auditoria
  • Redacció de l’informe de l’auditoria amb les troballes
  • Seguiment de les desviacions detectades

 

Campus d'excel·lència internacional U A B