TECNIO

TECNIO és la marca creada per ACC1Ó que aglutina els principals agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya.

TECNIO, impulsada per ACC1Ó, neix amb dues missions:

Consolidar i potenciar el model de transferència tecnològica per generar un mercat tecnològic català que aporti competitivitat a l'empresa.

Dotar de tecnologia les empreses per aportar valor afegit als seus projectes i esdevenir un trampolí de projecció exterior per a les mateixes.

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/

 

METODOLOGIA DE TREBALL

  • Auditoria preliminar i Informe d’Estat amb Pla d’Accions / Auditoria interna i Informe d’Auditoria
  • Formació inicial i continuada
  • Reunions periòdiques i seguiment de les accions
  • Assistència a reunions del comitè de qualitat (recomanat)
  • Treball de redacció i/o revisió de documents, plantilles i formularis
  • Preparació i seguiment de les auditories externes

 

Campus d'excel·lència internacional U A B